Gå til hovedinnhold
KOM I GANG

Brukergrupper

Enturs tjenester har to hovedbrukergrupper; reisetilbydere på den ene siden og de reisende på den andre. I mange tilfeller vil situasjon være en faktor som spisser behovsbeskrivelsen.

Reisetilbydere

Reisetilbyderne er våre samarbeidspartnere, som bruker Enturs systemer til å formidle sitt reisetilbud til de reisende. Det er viktig at våre tjenester er funksjonelle og gode slik at partnere enklest mulig får lagt inn korrekt data. Tjenestene Entur leverer må være presise og til å stole på for at partnere skal ha tillit til at Entur på en trygg og god måte videreformidler produkter til deres kunder - og til alle seskaper og utviklere som vil benytte disse dataene i egne tjenester.

Samarbeidspartnere med ulike behov

Fylkeskommuner er ofte små aktører med få resieruter, avgaganger og billettilbud. Fylkeskommunen har ofte få ansatte som jobber med det administrative og det er viktig at Entur sine tjenester ikke kompliserer arbeidshverdagen mer en nødvendig. Selv om fylkeskommunen er små aktører så kan de ha kompliserte produkter som løsningen vår skal støtte. F.eks. så kan bussbilletter ha rabatter ved bruk av båt i reisen eller ha egne avtaler med nabofylker.

Nasjonale selskaper er ofte store aktører med mange behov. De kan tilby mange ulike typer ruter som kan inkludere tog, buss og båt, ha stort rutetilbud og kompliserte produkter. Aktørene som drifter tog benytter seg av Entur sin løsning for mobil terminal (lar konduktør selge billetter på tog) og løsning som lar konduktørleder følge opp deler av regnskapet til deres konduktører.

Utviklere

Entur er en nasjonal leverandør av API’er som

  • Tilgjengeliggjør informasjon relevant for reiseplanlegging
  • Tilbyr operatører, mobiltetsleverandører og tredjeparter datautveksling og funksjonalitet som synliggjøring av det totale mobilitetstilbudet
  • Tilgjengeliggjør funksjoner for håndtering av salg, plass og antallskontroll, billettering, betaling, kontroll og kundedata

Disse tjenestene skal være enkle å bruke både for store og små aktører. Brukergruppen her består i stor grad av utviklere. Denne brukergruppen kan igjen deles inn i flere undergrupper. De eksterne brukerene deles inn i fire segmenter med litt ulike behov:

1. Togselskaper

2. Andre kollektivselskaper

3. Kommersielle tjenesteutviklere

4. Privatpersoner

Interne brukere er våre egne team, både backendteam og klientteam. De er viktige kvalitetssikringsinstanser for oss.

Grensesnittet ut mot disse brukerne er Enturs Utviklerportal.

Reisende

Entur skal levere tjenester som gjør det enkelt å planlegge, sammenligne og kjøpe sømløse reiser på tvers av alle reisetilbydere i Norge.

De reisende er ikke en homogen gruppe, og enkeltindidiver vil heller ikke kunne deles inn på tradisjonell måte i personas med personavhengige behov. Det er situasjonen man er i, og ikke personen som man er, som avgjører hvilke behov man har.

Situasjonsbestemte behov

Brukere har forskjellige behov basert på hvor godt de kan systemet, og hvor mye støtte de har behov for. Planleggeren og den rutinerte er brukere som kan systemet godt, men planleggeren har behov for mer støtte enn den rutinerte. Den rutinerte vet nøyaktig hvilke reisemåter hen tar og vil bare ha rask tilgang til billett og varsler om avvik. Planleggeren derimot vil gjerne sammenligne reisemåter og velge reiser basert på de forskjellige alternativene. På den andre siden av skalaen har man de som har behov for støtte i systemet: nybegynneren og av-og-til'eren. Nybegynneren vil se reisen i kartet, har behov for støtte underveis i reisen og trenger ekstra informasjon om hvordan og hvor man kjøper billett. Av-og-til'eren vil ha en behagelig reise med tydelig informasjon om priser, og velger å få reiseforslag som er kombinert med bilkjøring.Viser hvordan behov til brukere endres etter mengden støtte de trenger og hvor godt de kan reisen

Interne brukere

Mange av systemene vi lager i Entur benyttes av våre egne ansatte, f.eks. Sørvis som benyttes av kundebehandlere på Enturs Kundesenter og på betjente stasjoner. Her er likhet med kundeflatene i app og på web viktig, slik at en kundebehandler enkelt kan hjelpe kunder med reiser og billetter. Også systemer som Entur Partner har en intern brukergruppe, når folk hos oss hjelper reisetilbydere med dataforvaltning. Gjenbrukbare produkter (widget, SDK’er, API’er) sikrer funksjonslikhet og gjenkjennbarhet på tvers av systemer og gir trygghet og felles forståelse av det vi leverer.

Rediger denne siden på Bitbucket