Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

Multi select

npmv4.0.10

MultiSelect lar deg velge mellom mange valg

Kontrast

Komponenter

MultiSelect

NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
itemsPotentiallyAsyncDropdownItemType

Tilgjengelige valg i MultiSelect

itemsSelectedLabel?((selectedItems: NormalizedDropdownItemType[], numberOfItems?: number ) => string)

Tekst som vises i boksen når elementer er valgt

label?string

Beskrivende tekst som forklarer feltet

variant?VariantType

Hvilken valideringsvariant som gjelder

feedback?string

Valideringsmelding, brukes sammen med variant

prepend?ReactNode

Tekst eller ikon som kommer før MultiSelect

disabled?boolean

Deaktiver dropdownen

readOnly?boolean

Setter dropdownen i read-only modus

placeholder?string

Placeholder-tekst når ingenting er satt

loadingText?string

En tekst som beskriver hva som skjer når man venter på items

onChange?((e: any) => void)

Callback når brukeren endrer valg

openOnFocus?boolean false

Om man skal vise items ved fokusering av input-feltet, før man skriver inn noe

className?string

Ekstra klassenavn

listStyle?{ [key: string]: any; }

Styling som sendes ned til MultiSelect-lista

debounceTimeout?number 250

Antall millisekunder man venter før man kaller en potensiell items-funksjon

clearable?boolean false

Om man skal ha muliget for å nullstille Dropdownen

loading?boolean
style?CSSProperties
initialSelectedItems?NormalizedDropdownItemType[]

MultiSelect inkludering props som er tilgjengelig via downshift. Les om disse her https://github.com/downshift-js/downshift/tree/master/src/hooks/useSelect#advanced-props.

Rediger denne siden på Bitbucket