Gå til hovedinnhold
UNIVERSELL UTFORMING

Nyttige verktøy

Her har vi samlet et knippe lenker for mer informasjon. Tilsynet for universell utforming av IKT har mange bra forklaringer, sjekklister og løsningsforslag.

De nye nettsidene til uu-tilsynet erstatter difi’s sider, der vi tidligere har funnet retningslinjer. Her finner man opgså en god guide til minimumskravene som er omfattet av forskriften:

WCAG 2.0

WCAG 2.1

Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad deres nettsteder og applikasjoner oppfyller kravene. Det betyr at Entur som selkap må kartlegge status for universell utforming i sine løsninger og publisere resultatene i en tilgjengelighetserklæring, åpent for alle.

Tilgjengelighetserklæringen skal ha:

 • informasjon om innhold som ikke er universelt utformet og en begrunnelse på hvorfor det ikke følger kravene.
 • informasjon om universelt utformede alternativer, dersom det finnes.
 • lenke til informasjon om klagerett og hvordan man kan klage på løsningen.

Alle tilgjengelighetserklæringer skal oppdateres minst én gang i året, og når det har blitt gjort større endringer på nettsiden eller applikasjonen.

Tilbakemeldingsfunksjon og felles løsning

Bedriftene skal tilby en tilbakemeldingsfunksjon i samband med tilgjengelighetserklæringen. Digitaliseringsdirektoratet er nå i ferd med å utvikle en felles løsning for tilgjengelighetserklæring, og en betaversjon er forventet i første kvartal av 2021. Denne vil også omfatte en tilbakemeldingsfunksjon der brukere kan gi tilbakemelding på manglende universell utforming til bedriften. Dersom brukeren ber om et tilgjengelig alternativ til innhold som ikke er universelt utformet, skal bedriften svare på førespørselen innen rimelig tid.

Verktøy

Skjermleser

 • Mac/iPad/iPhone: VoiceOver (Innebygd og veldig bra)
 • Android: TalkBack (Innebygd og ok)
 • Samsung: Har en egen, men den finnes ikke på norsk.
 • Windows: Innebygd er dårlig, mange bruker JAWS men det koster penger og er litt avansert

For å gjøre testing med skjermleser lettilgjengelig (på iPhone), kan man legge inn en snarvei til VoiceOver sånn at den enkelt kan aktiveres og deaktiveres med få trykk. Et annet insidertips er å laste ned og teste applikasjoner for desktop på iPad, da VoiceOver ofte funker litt mer presist da sammenligent med testing i browser der man kan forstyrres av opplesing av ting rundt som tabs i browseren osv.

Automatiske tester

 • Om man bruker Jest i sine CI-tester, så kan man vurdere og utvide testene sine med jest-axe. Her vil man teste for mange av de vanlige fallgruvene, som f.eks. manglende alt-tekst til bilder. Den vil ikke garantere god tilgjengelighet, dvs at alt-teksten er god, men vil iallefall utelukke

 • I Google Chrome kan man bruke “Accessibility” testen i Google Lighthouse for å teste semantisk kode, alt-tekst til bilder og aria-tags

 • Av andre lignende nettleserbaserte tester, så benytter UUTilsynet seg av W3-validator og SiteImprove. Disse fungerer ganske likt på flere områder, men hvor SiteImprove har litt begrenset testing i gratisversjonen. Alternativt så finnes også Wave fra WebAIM som nettleserutvidelse.

Farger og kontrast

 • Funkify - Funkify er en plugin for Chrome som hjelper deg med å oppleve grensesnittet gjennom øynene til brukere med forskjellige type synshemming og nedsatt motorikk.
 • Color Contrast Checker - Bruk vår kontrastsjekker for å bestemme lesbarheten til tekst og kontrasten til grafiske objekter for å få svar om kontrastforholdet er i tråd med WCAG-kriteriene.
Rediger denne siden på Bitbucket