Gå til hovedinnhold
IDENTITET

Typografi

Typografi er en essensiell del av Enturs identitet og brukergrensesnitt for sikre god lesbarhet og skape gode brukeropplevelser.

Eksempeltekst som viser fram Entur sin font: Nationale

Primærfonten til Entur heter Nationale. Nationale er en moderne og geometrisk skrifttype med meget god lesbarhert både digitalt og på trykk. Nationale brukes til alle typografiske nivåer: både til titler, ingress og i løpende brødtekst.

Fonten er tilgjengelig i fire vekter: Light, Regular, Medium og Demibold. I tillegg finnes den i kursiv. Ved å kombinere ulike vekter på en god måte, kan vi skape et tydelig hierarki som gjør det enklere for leseren å forstå tekstene våre. Særegenheten i typografien ligger i måten vi bruker den på.

I digitale flater skal fonten brukes kun i to vekter, medium for ingress og løpende brødtekst og demibold for overskrifter og utheving av tekst. Les mer om hvordan vi bruker ulike fontstørrelser for å skape typografisk hierarki i teksten på denne siden.

Typografi som grafisk element
I identiteten brukes typografi også som et bærende grafisk element for å understøtte kontrastene og mangfoldigheten. Les mer om dette og se eksempler her.
Nationale Light
Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890(,.;:?!$&*)
Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890(,.;:?!$&*)
Nationale Light
Weight: 300
Style: normal
Nationale Light Italic
Weight: 300
Style: italic
Nationale Regular
Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890(,.;:?!$&*)
Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890(,.;:?!$&*)
Nationale Regular
Weight: 400
Style: normal
Nationale Regular Italic
Weight: 400
Style: italic
Nationale Medium
Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890(,.;:?!$&*)
Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890(,.;:?!$&*)
Nationale Medium
Weight: 500
Style: normal
Nationale Medium Italic
Weight: 500
Style: italic
Nationale DemiBold
Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890(,.;:?!$&*)
Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890(,.;:?!$&*)
Nationale DemiBold
Weight: 600
Style: normal
Nationale DemiBold Italic
Weight: 600
Style: italic

Lisens

For å installere Nationale på din datamaskin, trenger du en lisens. Entur har selv noen lisenser, men alle samarbeidspartnere må ha egen lisens. Fonten kan kjøpes direkte hos Playtype her.

Støttefont

Nationale er lisensbelagt, og brukes dermed normalt kun av designere. Derfor skal de aller fleste bruke støttefonten Arial, som er en systemfont som støttes av alle operativsystemer. Som støttefont brukes systemfonten Arial i f.eks Office-maler og Power Point slik at alle skal kunne ha tilgang til samme font.

Rediger denne siden på Bitbucket