Gå til hovedinnhold
KOM I GANG

Brukerhistorier

Brukerhistorier er et format for å beskrive oppgaver som vektlegger oppgavens verdi og akseptkriterier. De vil gi designere, produkteiere, utviklere og testere en felles forståelse av oppgaven.

Hvorfor skrive brukerhistorier?

I smidig utvikling bygger vi løsninger ved å dele opp arbeidet i mindre oppgaver. Vi gjør dette for å redusere risiko ved produksjonssetting, for å gjøre det enklere å teste konkrete deler av løsningen og for å gjøre det mulig å kontinuerlig få tilbakemeldinger om løsningen fra reell bruk. Når vi jobber på denne måten, bygger løsninger i store team, bygger løsninger i tverrfaglige team og/eller jobber med løsninger som har avhengigheter som krysser teamorganiseringen, trenger vi et felles format for å beskrive oppgavene.

Brukerhistorier er et format for å beskrive oppgaver som vektlegger oppgavens verdi og akseptkriterier. De vil gi designere, produkteiere, utviklere og testere en felles forståelse av oppgaven. Dette gir teamet et grunnlag for å prioritere og det styrker kommunikasjonen rundt oppgaver. Ved å bruke tid på å skrive verdiforslag og akseptansekriterier skal teamet i større grad unngå misforståelser, informasjonstap og dobbeltarbeid slik vi kan utnytte ressursene våre bedre.

Hvordan skrive brukerhistorier?

En brukerhistorie består av tre deler:

 1. Selve brukerhistorien (verdiforslaget)
Brukerhistorien skrives etter et fast format for å få frem verdien og hvem som skal få den verdien. Hensikten med å skrive verdiforslaget etter dette faste formatet er at det tilrettelegger for at en raskt kan få et overblikk over hva historien løser (En skal slippe å måtte lese gjennom hele historien som å oppfatte verdiforsalget). Dette er verdifullt når man vurderer flere oppgaver i fellesmøter, prioriteringsmøter og under standup.
Formatet:
Som en [bruker]
Ønsker jeg en [funksjon]
Slik at jeg [oppnår en verdi]
Når man beskriver brukeren holder det noen ganger med standardkategoriene:
 • ‘som en klient’,
 • ‘som en kundebehandler’
 • ’som en reisende’
Man må gjerne bruke spisset situasjonsbehov (se eksempel her ‘lenke til siden om brukergrupper’) i formulering av brukerhistorier, i steden for personas. I tilfeller hvor det for eksempel er nyttig å presisere behovet kan ‘som en reisende’ bli til ‘som en togpendler’.
 1. Løsningsbeskrivelse Løsningsbeskrivelsen har et løst format. Den enkelte vurderer hvordan de ønsker å skrive denne. Løsningsbeskrivelsen bør være en enkel og spesifikk forklaring/oppsummering av hvordan en løser oppgaven. En kan for eksempel bruke løsningsbeskrivelsen til å oppsummere akseptansekriteriene og til å lenke til relevante dokumenter.

 2. Akseptansekriterier Akseptansekriterier skrives etter et fast format. De skal fortelle utvikler og tester spesifikt hva som skal lages og testes. Akseptansekriteriene skal gi lite rom for tolkning. Hvert kriterium skal skrives på en slik måte at en kan bekrefte eller avkrefte om det er oppfylt.

  Formatet er:

Gitt at ....., så skal
1.................
a .................
b .................
2.................

Oppsummering

Brukerhistorien består av tre deler; selve historien, løsningsbeskrivelsen og akseptansekriterier. De skrives etter et fast-løst-fast format.

Brukerhistorie
Som en [bruker]
Ønsker jeg en [funksjon]
Slik at jeg [oppnår en verdi]
Løsningsbeskrivelse
Kort og presis forklaring av akseptansekriterier.
Akseptansekriterier
Gitt at ....., så skal
1.................
a .................
b .................
2.................

Eksempler

App: Peoplepicker for periodebillett Vy

Brukerhistorie
Som periodebillettkjøper, Ønsker jeg å velge strekning for min billett før jeg velger passasjertype, Slik at jeg ser hvem som tilbys periodebilletter på valgt strekning.
Løsningsbeskrivelse
Det er nødvendig å aldri vise alder i peoplepicker ved kjøp av periodebillett, da disse parametrene kan være feil for periodebilletten (grunnet felles passasjerprofil for Enkelt og Periodebillett). For brukeren vil det være teksten som informerer om riktig aldersgrense på periodebilletten. Dessuten skal vi vise riktige passasjerprofiler for Vy eller Ruter. Nå spør vi etter peoplepicker basert på valget i selskapsvelgeren, men vi må spørre om korrekte passasjerprofiler basert på produkt.
Akseptansekriterier
 1. Gitt at jeg er i kjøpsløpet, har valgt periodebillett fra VY og valgt strekning for priodebilletten, så skal jeg se og ha mulighet til å velge passasjerkategori:
  1. Voksen
  2. Student
   1. Student skal angis uten alder.
  (Følgende profiler skal filtreres vekk for Vy; Honnør, Militær, Barn 6-17 år, Barn 0-5 år).
 2. Gitt at jeg er i Vy’s kjøpsløp og velger Ruters periodebillett, så skal jeg se og ha mulighet til å velge passasjerkategori:
  1. Voksen
  2. Honnør
  3. Student
   1. Student skal angis uten alder.
  4. Barn
   1. Barn skal angis uten alder.
  5. Ungdom
  (Følgende profiler skal filtreres vekk for Ruter; Militær, Barn 0-5 år).

Bugs

Det anbefales å bruke en annen mal for bugs, ikke brukerhistorieformat. Om Bugen er relatert til oppgaver som er under arbeid, er det viktig at den knyttes til samme Epic slik at den prioriteres opp mot de andre oppgavene i Epicen. Da vil også brukerhistoriene på Epic og oppgaver gi bedre oversikt over kontekst. Om det oppdages bugs på funksjonalitet som allerede er løst så gir det ikke alltid verdi å relatere buggen til den ferdige Epicen.

Les mer om bugsformatet på Confluence.

Rediger denne siden på Bitbucket