Gå til hovedinnhold
KOM I GANG

Designprosess

I denne guiden viser vi deg vår designprosess og hvordan vi jobber med følgende verktøy når vi designer til digitale flater.

Før du begynner å designe løsninger for Entur, bør du bli kjent med merkevaren og vår visuelle identitet for å lære mer om Enturs mål, visjon, løfter og designprinsipper.

Verktøy

Figma

For å komme i gang med å designe for digitale flater i Entur trenger du tilgang til Figma. Dette verktøyet bruker vi for å lage design skisser, samarbeide, gi tilbakemelding, utvikle prototyper til brukertesting og versjonshåndtering. Vi bruker også Figma for å vedlikeholde UI-biblioteket med verktøykassen og gjenbrukbare komponenter.

Generelt sett så er designerne som har editor-rolle i Figma, men produkteiere og utviklere kan få view-status til å kommentere direkte i verktøyet, samt få tilgang på kodespesfikasjoner. For å få tilgang til Enturs Figma, kontakt oss på Slack på #talk-designsystem.

Hva er UI-biblioteket?

Enturs UI-bibilotek i Figma er en fil med alle våre UI-komponenter som er klare til bruk. Disse komponentene skal brukes til å designe produktsider og funksjoner. Ved å koble seg til biblioteket får du tilgang til universale komponenter som farger, typografi, knapper, inputfelter, navigasjon og lignende. Slik kommer du raskt og effektivt i gang med å sette opp brukergrensensitt for din applikasjon. Alle komponenter sorteres i tydelige kategorier som du kan velge mellom når du importerer biblioteket til din arbeidsfil i Figma.

Gå igjennom styleguiden i Figma-biblioteket eller komponenter-sidene for å se dokumentasjonen, lese retningslinjer og bli kjent med eksemplene. Dette biblioteket er tilgjengelig for alle som jobber med å videreutvikle Entur.

Vedlikehold av UI-biblioteket

Siden designsystemet er et levende produkt vil dette biblioteket bli kontinuerlig oppdatert i henhold til vår grafiske profil og vedlikeholdt basert på tilbakemeldinger.

Det er derfor viktig å holde din Figma-fil og UI-biblioteket synkronisert. Dette er en av de viktigste fordelene ved å ha det, for å sikre at eventuelle endringer eller nye komponenter kommer med. Når UI-biblioteket oppdateres vil det dukke opp et varsel nede i høyre hjørne. Ved å klikke på varselet får man se hvilke komponenter som er endret og deretter muligheten til å oppdatere disse i sin egen fil.

Andre verktøy

Slack

I Entur bruker vi Slack for å samarbeide på tvers av team. Designerne har to egne kanaler på tvers av team; #work-ux-design for det administrative, og #work-ux-skisser for deling av arbeidsskisser for innspill, tilbakemeldinger, støtte og hjelp.

Mural

Mural er et online samhandlingsverktøy vi bruker for å samarbeide. Det benyttes til retro, felles planlegging, idemyldring og fasilitering av digitale workshops.

UX-møter

For å for å sikre brukeropplevelse på tvers av flater har vi følgende tiltak i Entur:

  • En fast avsatt tid til ‘Designlounge’ hver uke med alle designere og designsystemteamet. Vi har dialog i forkant rundt tema og innhold i ukens møte på Slack i kanalen #work-ux-design. Her kan alle melde inn problemstillinger de vil at skal diskuteres. Første del av møtet fungerer som et kort statusmøte og fot i bakken på om det skjer noe spesielt i teamene som er interessant for andre å vite om. De som har tid blir igjen i møterommet for sparring og diskusjon.
  • Ved behov setter vi opp egne workshops/arbeidsmøter på aktuelle tema, eller til hjelp med videreutvikling av Enturs Designsystem.
  • Mellom disse møtene oppfordrer vi alle å dele skisser underveis for innspill fra de andre UX’erne på #work-ux-skisser.
  • Det er også mulig å be om bistand til fasilitering eller deltakelse ved brukertesting, designsprint, designdiskusjon, demo eller retrospektiv, for den som måtte ønske det.
Rediger denne siden på Bitbucket