Gå til hovedinnhold
KOM I GANG

Hva vi gjør

Entur er en nasjonal, konkurransenøytral aktør med tre spennende oppdrag.

1
Levere salgs- og billetteringsløsninger til kollektivsektoren.
2
Videreutvikle og drive en nasjonal konkurransenøytral reiseplanlegger.
3
Legge til rette for effektiv bruk av stadig økende mengder data i kollektivsektoren gjennom en åpen nasjonal digital plattform.

Sektorpolitiske mål

Regjeringen sin logo
Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet
Mer for pengene
Effektiv bruk av ny teknologi
Nullvisjon for drepte og hardt skadde
Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål
Rediger denne siden på Bitbucket