Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

Copyable text

npmv0.15.19

Copyable text er en knapp som kopierer innholdet dens til utklippstavlen.

npm install @entur/alert
@import '@entur/alert/dist/styles.css';
Kontrast

Komponenter

CopyableText

import { CopyableText } from '@entur/alert';
NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
className?string

Ekstra klassenavn

childrenstring

Tekstinnhold som vises og kopieres

textToCopy?string

Hvis du ønsker å kopiere noe annet enn innholdet i children kan du legge det inn her

successHeading?string 'Kopiert!'

Overskrift i toast-varselet

successMessage?string `${textToCopy} ble kopiert til utklippstavlen.`

Bekreftelsesmelding i toast-varselet

OBS: Hvordan bruke komponent med toast

Denne komponenten benytter toast-varsling og vil ikke fungere uten en ToastProvider-wrapper.

Les mer om hvordan du bruker ToastProvider og toast generelt under Alert sin dokumentasjonside.

Retningslinjer for bruk

Copyable text passer fint i situasjoner der brukeren trenger tilgang på kommandoer eller tokens fra Entur i eget arbeid og det er sannsynlig at bruker ellers ville kopiert innholdet til utklippstavlen manuelt.

Dette vil sannsynligvis være mest nyttig i utviklerportalen o.l. der brukeren kan ha nytte av ulike innstallasjonskommandoer – slik man også finner her på dokumentasjonsiden for designsystemet. Visse tilfeller kan likevel tilfalle vanlige sluttbrukere, eksempelvis hvis brukeren trenger å bruke en lengre tekstlig kode.

Rediger denne siden på Bitbucket