Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

Button

npmv3.0.8

Knapper lar brukerne gjøre handlinger og ta valg med et klikk.

Kontrast

Button-props

Width

Komponenter

PrimaryButton

NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
size?"medium" | "large" 'medium'

Størrelsen på knappen

loading?boolean false

Om knappen er opptatt, f.eks. med å lagre eller å kjøpe

className?string

Ekstra klassenavn

disabled?boolean false

Deaktivering av knappen

width?"fluid" | "auto" 'auto'

Bredden på knappen.

childrenReactNode

Innholdet i knappen

as?string | React.ElementType

An override of the default HTML tag. Can also be another React component.

ref?any

SecondaryButton

NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
size?"medium" | "large" 'medium'

Størrelsen på knappen

loading?boolean false

Om knappen er opptatt, f.eks. med å lagre eller å kjøpe

className?string

Ekstra klassenavn

disabled?boolean false

Deaktivering av knappen

width?"fluid" | "auto" 'auto'

Bredden på knappen.

childrenReactNode

Innholdet i knappen

as?string | React.ElementType

An override of the default HTML tag. Can also be another React component.

ref?any

SuccessButton

NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
size?"medium" | "large" 'medium'

Størrelsen på knappen

loading?boolean false

Om knappen er opptatt, f.eks. med å lagre eller å kjøpe

className?string

Ekstra klassenavn

disabled?boolean false

Deaktivering av knappen

width?"fluid" | "auto" 'auto'

Bredden på knappen.

childrenReactNode

Innholdet i knappen

as?string | React.ElementType

An override of the default HTML tag. Can also be another React component.

ref?any

NegativeButton

NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
size?"medium" | "large" 'medium'

Størrelsen på knappen

loading?boolean false

Om knappen er opptatt, f.eks. med å lagre eller å kjøpe

className?string

Ekstra klassenavn

disabled?boolean false

Deaktivering av knappen

width?"fluid" | "auto" 'auto'

Bredden på knappen.

childrenReactNode

Innholdet i knappen

as?string | React.ElementType

An override of the default HTML tag. Can also be another React component.

ref?any

TertiaryButton

NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
size?"medium" | "large" 'medium'

Størrelsen på knappen

loading?boolean false

Om knappen er opptatt, f.eks. med å lagre eller å kjøpe

className?string

Ekstra klassenavn

disabled?boolean false

Deaktivering av knappen

width?"fluid" | "auto" 'auto'

Bredden på knappen.

childrenReactNode

Innholdet i knappen

as?string | React.ElementType

An override of the default HTML tag. Can also be another React component.

ref?any

Button

NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
variant"success" | "secondary" | "tertiary" | "primary" | "negative"

Farge og uttrykk på knappen

size?"medium" | "large" 'medium'

Størrelsen på knappen

loading?boolean false

Om knappen er opptatt, f.eks. med å lagre eller å kjøpe

className?string

Ekstra klassenavn

disabled?boolean false

Deaktivering av knappen

width?"fluid" | "auto" 'auto'

Bredden på knappen.

childrenReactNode

Innholdet i knappen

aria-label?string

Tekst som leses opp på skjermleser (nødvendig når knappetekst mangler)

as?string | React.ElementType

An override of the default HTML tag. Can also be another React component.

ref?any

<Button /> er grunn-komponenten som lar deg lage de andre knappene. Du vil typisk bruke en av de andre komponentene direkte.

ButtonGroup

NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
children?ReactNode

To eller flere Button-komponenter

className?string

Ekstra klassenavn

as?string | React.ElementType"div"

HTML-elementet eller React-komponenten som lages

Om du skal ha flere knapper ved siden av hverandre, bør du wrappe dem i en <ButtonGroup />. Dette gir deg riktig avstand mellom knappene.

Retningslinjer for bruk

Varianter

Positive (Svært høyt prioritert):

Indikerer en vellykket eller positiv handling. Brukes som “call to action” for svært høyt prioriterte handlinger. Hovedregelen her er kun én action knapp per side. Knappen kan brukes for handlinger som f.eks Betal, Godkjenn osv.

Primary (Høy prioritet):

Brukes kun til primær handlinger som har høyt prioritert på en side. Det bør ikke være mer enn én slik knapp per side eller visning. Kan brukes for handlinger som f.eks Lagre, Send, Gå videre osv.

Secondary (Middels prioritet):

Subtil variant som brukes til å indikere en sekundær handling som komplimenterer en primær handling. Middels prioriterte handlinger og dersom man ikke ønsker at den skal være i fokus eller for å redusere visuell støy når det er mange handlinger av like stor prioritet på siden.

Negative:

Indikerer en fare eller potensielt negativ handling. Brukes kun for å advare brukeren mot handlinger som kan føre til negative konsekvenser som f.eks Slett, Fjern, Avbryt osv. Slike handlinger må alltid bekreftes.

Tertiary

Tertiary brukes på steder hvor de andre knappevariantene bruker for stor plass, og en mindre knapp er nødvendig. Alternativt kan man også bruke ActionChip for dette behovet, men tertiærknappen finnes som et alternativ til den.

Knapp med ikon og tekst

Når navngivingen på knappen ikke er tydelig nok, kan man vurdere å bruke ikoner i knapper for å kommunisere tydeligere hva knappen gjør. Ikoner er alltid sammen med en tekst.

Kontrast

Størrelser

Standardstørrelsen på våre knapper er “medium”. Men man kan vurdere å bruke “large” som har en større høyde, dersom man trenger knapper med mer oppmerksomhet.

Kontrast

Høyde:
44px
Min-Width:
152px
Høyde:
60px
Min-Width:
188px

Prinsipper

Kort oppsummert: Unngå inaktive knapper så godt det lar seg gjøre.

Innafor
  • Aktiv knapp som validerer (når man klikker på den) erstatter bruk av disabled (inaktiv) knapp
  • Validering av påkrevde felter skal skje underveis i skjema, men først når man går ut av inputfeltet
  • Hvis man ikke går inn i feltet vil validering først komme når man validerer siden (ved f.eks å klikke “lagre” eller lignende). Det gjelder også for felter som validerer mot baksystemer
Uttafor
  • Inaktive knapper bør unngås fordi den skaper vanligvis en elendig brukeropplevelse og utelukker mange mennesker med funksjonshemninger
  • Når du ved et uhell klikker på dem, får du ingen konkret tilbakemelding
  • Irritasjonsmoment, brukeren skjønner ikke hva knappen sier eller hvorfor den ikke er klikkbar
Rediger denne siden på Bitbucket