Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

Knapper lar brukerne gjøre handlinger og ta valg med et klikk.

npm install @entur/button
@import '@entur/button/dist/styles.css';

Button-props

Width

Bruk

Varianter

Positive (Svært høyt prioritert):

Indikerer en vellykket eller positiv handling. Brukes som “call to action” for svært høyt prioriterte handlinger. Hovedregelen her er kun én action knapp per side. Knappen kan brukes for handlinger som f.eks Betal, Godkjenn osv.

Primary (Høy prioritet):

Brukes kun til primær handlinger som har høyt prioritert på en side. Det bør ikke være mer enn én slik knapp per side eller visning. Kan brukes for handlinger som f.eks Lagre, Send, Gå videre osv.

Secondary (Middels prioritet):

Subtil variant som brukes til å indikere en sekundær handling som komplimenterer en primær handling. Middels prioriterte handlinger og dersom man ikke ønsker at den skal være i fokus eller for å redusere visuell støy når det er mange handlinger av like stor prioritet på siden.

Negative:

Indikerer en fare eller potensielt negativ handling. Brukes kun for å advare brukeren mot handlinger som kan føre til negative konsekvenser som f.eks Slett, Fjern, Avbryt osv. Slike handlinger må alltid bekreftes.

Tertiary

Tertiary button er deprekert!

Tertiary brukes på steder hvor de andre knappevariantene bruker for stor plass, og en mindre knapp er nødvendig. Alternativt kan man også bruke ActionChip for dette behovet, men tertiærknappen finnes som et alternativ til den.

Knapp med ikon og tekst

Når navngivingen på knappen ikke er tydelig nok, kan man vurdere å bruke ikoner i knapper for å kommunisere tydeligere hva knappen gjør. Ikoner er alltid sammen med en tekst.

Størrelser

Standardstørrelsen på våre knappene er “medium”. Trenger man en knapp som tar mer fokus kan man bruke "large" med en større høyde. Hvis man ønsker en knapp med mindre fokus eller som tar mindre plass kan man bruke size="small".

Min-bredde: 5.75rem
Høyde: 2rem
Min-bredde: 9.5rem
Høyde: 3rem
Min-bredde: 11.75rem
Høyde: 3.75rem

Prinsipper

Kort oppsummert: Unngå inaktive knapper så godt det lar seg gjøre.

Innafor
  • Aktiv knapp som validerer (når man klikker på den) erstatter bruk av disabled (inaktiv) knapp
  • Validering av påkrevde felter skal skje underveis i skjema, men først når man går ut av inputfeltet
  • Hvis man ikke går inn i feltet vil validering først komme når man validerer siden (ved f.eks å klikke “lagre” eller lignende). Det gjelder også for felter som validerer mot baksystemer
Uttafor
  • Inaktive knapper bør unngås fordi den skaper vanligvis en elendig brukeropplevelse og utelukker mange mennesker med funksjonshemninger
  • Når du ved et uhell klikker på dem, får du ingen konkret tilbakemelding
  • Irritasjonsmoment, brukeren skjønner ikke hva knappen sier eller hvorfor den ikke er klikkbar

Komponenter

PrimaryButton

import { PrimaryButton } from '@entur/button';
NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
size?"small" | "medium" | "large" 'medium'

Størrelsen på knappen

loading?boolean false

Om knappen er opptatt, f.eks. med å lagre eller å kjøpe

className?string

Ekstra klassenavn

disabled?boolean false

Deaktivering av knappen

width?"fluid" | "auto" 'auto'

Bredden på knappen.

childrenReactNode

Innholdet i knappen

as?string | React.ElementType

An override of the default HTML tag. Can also be another React component.

ref?any

SecondaryButton

import { SecondaryButton } from '@entur/button';
NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
size?"small" | "medium" | "large" 'medium'

Størrelsen på knappen

loading?boolean false

Om knappen er opptatt, f.eks. med å lagre eller å kjøpe

className?string

Ekstra klassenavn

disabled?boolean false

Deaktivering av knappen

width?"fluid" | "auto" 'auto'

Bredden på knappen.

childrenReactNode

Innholdet i knappen

as?string | React.ElementType

An override of the default HTML tag. Can also be another React component.

ref?any

SuccessButton

import { SuccessButton } from '@entur/button';
NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
size?"small" | "medium" | "large" 'medium'

Størrelsen på knappen

loading?boolean false

Om knappen er opptatt, f.eks. med å lagre eller å kjøpe

className?string

Ekstra klassenavn

disabled?boolean false

Deaktivering av knappen

width?"fluid" | "auto" 'auto'

Bredden på knappen.

childrenReactNode

Innholdet i knappen

as?string | React.ElementType

An override of the default HTML tag. Can also be another React component.

ref?any

NegativeButton

import { NegativeButton } from '@entur/button';
NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
size?"small" | "medium" | "large" 'medium'

Størrelsen på knappen

loading?boolean false

Om knappen er opptatt, f.eks. med å lagre eller å kjøpe

className?string

Ekstra klassenavn

disabled?boolean false

Deaktivering av knappen

width?"fluid" | "auto" 'auto'

Bredden på knappen.

childrenReactNode

Innholdet i knappen

as?string | React.ElementType

An override of the default HTML tag. Can also be another React component.

ref?any

Button

import { Button } from '@entur/button';
NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
variant"success" | "negative" | "primary" | "secondary" | "tertiary"

Farge og uttrykk på knappen

size?"small" | "medium" | "large" 'medium'

Størrelsen på knappen

loading?boolean false

Om knappen er opptatt, f.eks. med å lagre eller å kjøpe

className?string

Ekstra klassenavn

disabled?boolean false

Deaktivering av knappen

width?"fluid" | "auto" 'auto'

Bredden på knappen.

childrenReactNode

Innholdet i knappen

as?string | React.ElementType"button"

Et HTML-element eller en React-komponent som komponenten tar utgangspunkt i for å lage denne knappevarianten An override of the default HTML tag. Can also be another React component.

aria-label?string

Tekst som leses opp på skjermleser (nødvendig når knappetekst mangler)

ref?any

<Button /> er grunn-komponenten som lar deg lage de andre knappene. Du vil typisk bruke en av de andre komponentene direkte.

ButtonGroup

import { ButtonGroup } from '@entur/button';
NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
children?ReactNode

To eller flere Button-komponenter

className?string

Ekstra klassenavn

as?string | React.ElementType"div"

HTML-elementet eller React-komponenten som lages

Om du skal ha flere knapper ved siden av hverandre, bør du wrappe dem i en <ButtonGroup />. Dette gir deg riktig avstand mellom knappene.

Rediger denne siden på Bitbucket