Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

MediaCard

npmv2.1.33

MediaCard er en skyggefull boks som gir et kort sammendrag av innnhold og som støtter video, bilde eller grafikk for å forsterke innholdet.

Kontrast

Komponenter

MediaCard

NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
as?string | React.ElementType'a'

HTML-elementet eller React-komponenten som lager bunnen (under media) av MediaCard An override of the default HTML tag. Can also be another React component.

titlestring

Tittelen/teksten som står i CardBox

description?ReactNode

Teksten under tittelen i MediaCard

category?string

Kategori (eller lignende) som vises over tittelen

className?string

Ekstra klassenavn

children?ReactNode

Det du skulle ønske som media (f.eks. bilder eller video)

style?CSSProperties

Styling som sendes til komponenten

wholeCardAsElement?boolean false

Gjør hele kortet til “as”-elementet. Default er kun tekstområdet. Anbefales hvis media er et bilde

Retningslinjer for bruk

Card Media er en skyggefull boks som viser innhold og handling om et emne. I motsetnings til et vanlig Card, kan Card Media inneholde video, bilde og grafikk for å forsterke innholdet. Card Media gir et kort sammendrag av innholdet, og lenker videre til en ny side med ytterligere detaljer. Den skal være enkel å skanne etter relevant informasjon.

Card Media kan for eksempel brukes som navigasjon til en artikkel eller bloggpost. Komponenten skal ha en beskrivende tekst under tittelen. Teksten bør være kort og konsis, på max 3 linjer.

Rediger denne siden på Bitbucket