Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

Tags brukes for å kategorisere eller organisere elementer ved hjelp av nøkkelord som beskriver dem.

npm install @entur/layout
@import '@entur/layout/dist/styles.css';

Tag

import { Tag } from '@entur/layout';
NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
as?string | React.ElementType'div'

HTML-elementet eller React-komponenten som rendres An override of the default HTML tag. Can also be another React component.

className?string

Ekstra klassenavn

compact?boolean false

Mindre og mer kompakt Tag, til f.eks. tabellbruk

Retningslinjer for bruk

Tags brukes for å kategorisere eller organisere elementer ved hjelp av nøkkelord som beskriver dem. Bruk tags når innholdet har mange kategorier, og brukeren trenger en måte å skille mellom dem. For enkel skanning av de ulike, bør teksten ikke være på mer enn to ord. For filtrering der brukeren kan filtrere data og bare se elementer innenfor ønsket kategori kan du bruke Filter Chips eller Tags Chips komponenten.

Rediger denne siden på Bitbucket