Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

Breadcrumbs

npmv4.1.42

Breadcrumbs er en navigasjonskomponent som viser hvor man er i navigasjonshierarkiet, og hvordan man navigerer seg tilbake.

Kontrast

Komponenter

NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
aria-label?string 'Brødsmulesti'

Label for brødsmulestien.

children?ReactElement<any, string | JSXElementConstructor<any>>[] & ReactNode

En liste med BreadcrumbItem-er

<BreadcrumbNavigation /> er en wrapper-komponent som brukes rundt <BreadcrumbItem />-komponenter for å lage en komplett brødsmulesti.

Merk at du kun kan sende inn <BreadcrumbItem />s som children til denne komponenten for at den skal fungere som forventet.

NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
as?string | React.ElementType"a"

Komponenten som rendres An override of the default HTML tag. Can also be another React component.

childrenReactNode

Teksten som vises

className?string

Ekstra klassenavn

isCurrent?boolean

True om sist i listen. Settes automatisk av BreadcrumbNavigation-komponenten

<BreadcrumbItem /> lager en lenke i brødsmulestien. Du sender inn navnet på siden som children, og lenken som href. For å fungere som forventet må de wrappes inne i en <BreadcrumbNavigation />-komponent.

Retningslinjer for bruk

Breadcrumbs er en navigasjonskomponent som viser hvor man er i navigasjonshierarkiet. Bruk breadcrumbs når applikasjonen din har flere nivåer i navigasjonshierarkiet. Med denne komponenten kan du hjelpe brukerne med å navigere raskt mellom disse nivåene. Breadcrumbs er ikke nødvendig hvis applikasjonen din kun har ett navigasjonsnivå.

Rediger denne siden på Bitbucket