Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

Top navigation

npmv4.2.34

Top navigation brukes som en global navigasjonsmeny som ligger horisontalt på toppen av en side eller applikasjon.

npm install @entur/menu
@import '@entur/menu/dist/styles.css';

TopNavigationItem-props

Komponenter

TopNavigationItem

import { TopNavigationItem } from '@entur/menu';
NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
active?boolean false

Om komponenten vises som valgt eller ikke

childrenReactNode

Tekste som vises

as?string | React.ElementType'a'

HTML-elementet eller React-komponenten som lager komponenten An override of the default HTML tag. Can also be another React component.

className?string

Ekstra klassenavn

Retningslinjer for bruk

Top navigation brukes som en global navigasjonsmeny som ligger horisontalt på toppen av en side eller applikasjon. Sammenlignet med Side navigation, støtter Top navigation kun et nivå av navigasjon. Hvis du har færre enn 3 menypunkter i navigasjonshierarkiet, er det denne komponenten du bør bruke. Menypunktene vises direkte og er alltid tilgjengelig i headeren for å hjelpe brukeren å finne det de trenger. active brukes for å vise hvilken underside man er inne på for øyeblikket, og maks én skal være det til enhver tid.

Bruk Tabs hvis brukeren kan bytte visninger i samme kontekst. Hvis det er mer enn 6 menyelementer, eller hvis du trenger å gruppere elementer, vurder å bruk Side navigation istedenfor.

Rediger denne siden på Bitbucket