Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

Travel Switch

npmv6.1.15

Travel Switch er en variant av Switch for å skru av/på modaliteter.

npm install @entur/travel
@import '@entur/travel/dist/styles.css';

TravelSwitch-props

Size

Komponenter

TravelSwitch

import { TravelSwitch } from '@entur/travel';
NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
className?string

Ekstra klassenavn

checked?boolean

Om switch-en er checked eller ikke

children?ReactNode

Label for TravelSwitch-en.

labelPlacement?"right" | "bottom" "right"

Posisjonen til label for TravelSwitch-en.

transportTransport

Hvilken type reise som skal vises ikon og farge for

onChange?(((e: ChangeEvent<HTMLInputElement>) => void) & ChangeEventHandler<HTMLInputElement>)

Callback for når verdien endres

size?"medium" | "large" "medium"

Størrelsen på Switch-en

Rediger denne siden på Bitbucket