Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

Travel tag

npmv6.1.21

TravelTag er en komponent for å vise noe om en reise

npm install @entur/travel
@import '@entur/travel/dist/styles.css';

TravelTag-props

LabelPlacement

Komponenter

TravelTag

import { TravelTag } from '@entur/travel';
NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
onClose?(() => void) undefined

Callback som kalles for når man skal lukke TravelTag-en

children?ReactNode

Innholdet inne i TravelTag-en

className?string

Ekstra klassenavn

alert?"warning" | "none""none"

Legger til et Valideringsikon i TravelTagen for å signalisere avvik, informasjon e.l.

transport?Transport

Legger til farge og ikon tilpasset valgt transportmiddel

label?ReactNode

Element ved siden av eller under TravelTag.

labelPlacement?"right" | "bottom" "right"

Posisjonen til label-en i forhold til TravelTag-en

Om du ønsker at man skal kunne lukke / fjerne en TravelTag, kan du sende inn en onClose-callback funksjon.

Rediger denne siden på Bitbucket