Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

Grid

npmv0.3.49

Grid hjelper deg og plassere elementer med jevn rytme, og forenkler responsivitet på forskjellige flater.

npm install @entur/grid
@import '@entur/grid/dist/styles.css';

Komponenter

GridContainer

import { GridContainer } from '@entur/grid';
NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
spacing?"small" | "none" | "medium" | "large" | "extraSmall2" | "extraSmall" | "extraLarge" none

Mellomromet mellom hver GridItem, basert på spacing-tokens

rowSpacing?"small" | "none" | "medium" | "large" | "extraSmall2" | "extraSmall" | "extraLarge" Verdien til spacing

Mellomrom mellom hver rad

as?string | React.ElementType

HTML-elementet eller React-komponenten som lager Grid-elementet An override of the default HTML tag. Can also be another React component.

children?ReactNode

Innholdet til Grid-containeren

className?string

Ekstra klassenavn

GridItem

import { GridItem } from '@entur/grid';
NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
small?1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 1

Antall kolonner en Item bruker på små flater (og oppover)

medium?1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Antall kolonner en Item bruker på medium flater (og oppover)

large?1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Antall kolonner en Item bruker på store flater.

as?string | React.ElementType

HTML-elementet eller React-komponenten som lager Grid-elementet An override of the default HTML tag. Can also be another React component.

children?ReactNode

Innholdet til Grid containeren/item

className?string

Ekstra klassenavn

Vår grid går etter prinsippet om 12 kolonner. Hver GridContainer har 12 kolonner, og hver GridItem tar opp så mange kolonner man skulle ønske.

Grid baserer seg på tre forskjellige breakpoints: small, medium og large, som utledes fra breakpoints-tokens i.e. 800px og 1200px. Disse fungerer dra fra og med en skjermbredde og oppover. Det vil si, hvis ingen large eller medium verdi er satt, så ser Grid etter hvilken small verdi som er satt. Så om du ikke skal bruke de responsive funksjonene til Grid, benytt small når du setter størrelser på GridItem'er.

Navngivningen til spacing-verdiene følger samme konvensjon som spacing-tokens. Det vil si f.eks. extraSmall2 for xxs (tskjorte)

Eksempler

Responsivitet

Endre bredden på browser-vinduet for å teste responsiviteten.

  • Small er vinduer mellom 0-800 piksler i bredden.
  • Medium er vinduer mellom 800-1200 piksler.
  • Large er vinduer over 1200 piksler.

Forskjellig spacing på kolonner og rader

Eksempel med komponenter

Rediger denne siden på Bitbucket