Gå til hovedinnhold
KOMPONENTER

Checkbox

npmv7.0.20

Checkboxes lar brukerne velge ett eller flere alternativer fra en liste over valg.

Kontrast

Komponenter

Checkbox

NavnTypeDefault-verdiBeskrivelse
className?string

Ekstra klassenavn

children?ReactNode

Label for checkboxen, som vises ved høyre side.

checked?boolean | "indeterminate"

Om Checkbox er avmerket, eller om den

onChange?(((e: ChangeEvent<HTMLInputElement>) => void) & ChangeEventHandler<HTMLInputElement>)

Callback for Checkbox

disabled?boolean false

Om checkboxen er disabled eller ikke

style?CSSProperties

Ekstra styling til komponenten

reduceClickArea?boolean false

Reduserer klikkflaten for Checkbox’en

Fieldset

NavnTypeBeskrivelse
children?ReactNode

Innholdet i felt-gruppen.

className?string

Ekstra klassenavn

label?ReactNode

Labelen til felt-gruppen.

Fieldset lar deg gruppere flere Checkbox-er sammmen under en overskrift. Du kan sette en ledetekst/overskrift med label-propen.

Les mer om hvordan du bruker html-taggen fieldset på sidene til mdn web docs;

Retningslinjer for bruk

Brukes i tilfeller der det er en liste over alternativer, og brukeren kan velge ett eller flere alternativer. En checkbox skal være venstrejustert i skjemaer. Den skal alltid stå foran tilhørende label tekst, og bør aldri stå alene.

Hvis brukerne bare kan velge ett alternativ fra listen, er det mer passende å bruke Radioknapper. Om du ønsker at valget blir gjenspeilet eller lagret med en gang, bruk heller en Switch istedenfor.

Indeterminate

Det finnes tilfeller der en checkbox hverken er på eller av. Det er typisk når man bruker en checkbox til å velge en rekke andre checkboxes.

Her har du et eksempel hvor det brukes. Prøv å velg ingen, alle eller en blanding.

Kontrast

Prinsipper

Innafor
Dersom det er mange checkboxes, bør du liste dem under hverandre i en kolonnegruppe slikt at det gjør det enkelt for brukeren å skanne raskt gjennom listen.
Uttafor
Du bør unngå å plassere checkboxes i flere kolonner.
Rediger denne siden på Bitbucket